Späť na:     www.poruba.ekoboss.sk


 

   Od úvodu roku 2009 som trochu zmenil štýl mojich stránok s cieľom uľahčiť jej prezeranie a celkovo trochu viac zvýšiť komfort pri prehliadaní. Ako najvýznamnejšiu novinku by som chcel upozorniť na možnosť automatického prehliadania záberov (slideshow).

   Predpokladám, že väčšina návštevníkov stránky to už veľmi dobre pozná, prípadne rýchlo odhalí význam symbolov a klávesových skratiek, no pre istotu ich tu prehľadne uvádzam.

 

Úvodná poznámka: stlačením klávesy F11 získate zobrazenie stránky na celej ploche monitora (odporúčam!)

(pôvodný stav prehliadača získate znova stlačením F11)

 

Funkcie ovládacích symbolov

Vystúpiť o jednu úroveň vyššie / Up one directory level
Naspäť na index so všetkými fotkami / Back to index page
prechod do ďalšieho albumu (pokiaľ existuje) / Clickable directory path
Predchádzajúca fotka
Nasledujúca fotka
Spustenie automatického zobrazovania záberov / Starts slideshow
Zastavenie automatického zobrazovania záberov / Stops slideshow
Prezretie fotky v plnom rozlíšení s možnosťou jej stiahnutia / Download current file. Right click and choose "Save target (link) as..." to download the image or movie to your disk.
Funkcie vybraných klávesových skratiek / Keyboard navigation shortcuts
Backspace Vystúpiť o úroveň vyššie, prípadne návrat na index / Up one directory level or back to the index page.
Left arrow Predchádzajúca stránka / Previous index (slide page)
Right arrow Nasledujúca stránka / Next index (slide page)
Enter Vstup do prvého obráku a spustenie automatického zobrazovania / From the index page: goes to the first displayable picture and starts the slideshow
Space Spustenie/zastavenie automatického zobrazovania / Starts / stops slideshow. [If you are on an index page the slide show will loop the index pages, not the slides!]
Home Návrat na úvodný index, prípadne obrázok / Go to first index (slide page)
End Prechod na posledný index, prípadne obrázok / Go to last index (slide page)
Ovládanie prehliadania na ploche obrázku / Navigation on the slide pictures
Previous image

(kliknutím na ľavú stranu obrázku prejdete na predchádzajúci obrázok)

Index page

(kliknutím na hornú strednú časť obrázku sa vrátite späť na index)

Next image

(kliknutím na pravú stranu obrázku prejdete na nasledujúci obrázok)

Download original
in new window [if exists]

(kliknutím na dolnú strednú časť obrázku otvoríte obrázok v plnom rozlíšení)


Späť na:     www.poruba.ekoboss.sk