Späť na:     www.poruba.ekoboss.sk


Dni obce Oravská Poruba 2006

1. - 2. júla 2006

    Tohtoročné dni obce, tak ako sa už pomaly vžíva tradícia prvej júlovej soboty a nedele vyšli na 1. a 2. júla. Zdá sa, že tento termín bol vybraný dobre, lebo v nedeľu bolo veľmi pekne, slnečno a nie príliš horúco - jednoducho výborne. V sobotu príjemne pod mrakom, aby sa futbalisti príliš nespotili. Po zlých skúsenostiach s dažďom po minulé roky bolo takéto počasie veľmi oceňované.

    Program osláv bol dvojdňový. V sobotu bol futbalový turnaj a večer muzika v amfiteátri a na druhý deň v nedeľu nasledoval folklórny festival aj s medzinárodnou účasťou. Plánovaný program, tak ako bol zverejnený na oficiálnom plagáte, sa z rôznych dôvodov trochu zmenil, ale v konečnom dôsledku to nijako nevadilo. Po viacročnej prestávke ku nám znova zavítali zástupcovia Gminy Limanowa z Poľska a vyslali aj futbalistov, aj folklórny súbor.

    Fotodokumentácia z jednotlivých akcií sa skrýva v nasledujúcich linkoch:

    Sobota 1. júla 2006 - Futbalový turnaj

    Nedeľa 2. júla 2006 - Folklórny festival

Plagát s oficiálnym programom:


Späť na:     www.poruba.ekoboss.sk